overleg op de werkvloer
Interactie en beïnvloeding
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

De invloed van de HR-manager

Deel 1: Het mooie werk van de HR-manager speelt zich af in vijf invloedsferen

 

invloedgebieden HR-managers

Eerst een positieschets, en waar je tegenaan kunt lopen.

De positie van een HR-manager binnen een organisatie is van cruciaal belang, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. HR-managers hebben interactie met verschillende delen van de organisatie en hebben een unieke positie die hen in staat stelt om een brug te slaan tussen het management en de werknemers. Hieronder bespreek ik de positie van een HR-manager ten opzichte van andere delen van een organisatie en de problemen die daar kunnen spelen.

 

1. Management: HR-managers werken nauw samen met het managementteam van een organisatie. Ze adviseren en ondersteunen het management bij het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, werving en selectie, training en ontwikkeling, beloning en prestatiebeheer.

Soms kan er spanning ontstaan tussen de HR-manager en het management als er meningsverschillen zijn over de te volgen strategieën of prioriteiten.

 

2. Medewerkers: HR-managers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers binnen een organisatie. Ze handhaven de personeelsregels, behandelen klachten en conflicten, en zorgen ervoor dat de werkomgeving veilig en inclusief is.

Er kan een kloof ontstaan tussen de HR-manager en de werknemers als er een gebrek aan vertrouwen is of als medewerkers het gevoel hebben dat hun belangen niet worden behartigd.

 

3. Afdelingsmanagers: HR-managers werken samen met afdelingsmanagers om te zorgen voor een effectieve personeelsbezetting en teamontwikkeling. Ze ondersteunen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, het plannen van trainingen en het oplossen van personeelsgerelateerde problemen.

Conflicten kunnen ontstaan als er verschillende verwachtingen zijn tussen de afdelingsmanagers en de HR-manager, bijvoorbeeld over het prioriteren van middelen of het interpreteren van arbeidsregelgeving.

 

4. Juridische en regelgevende instanties: HR-managers moeten op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsverhoudingen, gelijke kansen en veiligheid op de werkplek. Ze moeten ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en eventuele juridische risico’s minimaliseren.

Problemen kunnen ontstaan wanneer er wijzigingen zijn in wetgeving of wanneer er interpretatieverschillen zijn met betrekking tot de naleving van de regelgeving.

 

5. Externe stakeholders: HR-managers hebben vaak te maken met externe stakeholders, zoals vakbonden, recruitmentbureaus, opleidingsaanbieders en HR-adviseurs. Ze onderhouden relaties met deze partijen en werken samen om de behoeften van de organisatie op het gebied van HR te vervullen.

Uitdagingen kunnen ontstaan wanneer er conflicten zijn tussen de belangen van verschillende stakeholders of wanneer er spanning is tussen de HR-manager en externe partners.

 

Over het algemeen kunnen problemen ontstaan in de positie van een HR-manager als gevolg van een gebrek aan communicatie, conflicterende belangen, onduidelijke verantwoordelijkheden, weerstand tegen verandering of een gebrek aan middelen om de HR-functie effectief uit te voeren. Een succesvolle HR-manager moet in staat zijn om deze uitdagingen aan te pakken door een goede communicatie te bevorderen, samen te werken met verschillende belanghebbenden en een strategische benadering te hanteren om de doelstellingen van zowel de organisatie als de medewerkers te ondersteunen. In alle gevallen gaat het om succesvol invloed uitoefenen.

 

Bekijk onze training speciaal voor HR-managers? bekijk hem via deze link!

 

Wil je iets vragen of wil je meer weten over de speciale training voor HR-managers? Mail me, en ik zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
Liever persoonlijk contact? Bel me dan op 06-11199841.

 

In deel 2 van dit blog stel ik de vraag hoe tevreden je bent over de invloed die jij uitoefent als HR-manager. invloedsferen

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen