Trail of life training

“Jouw pad naar verandering”

Unieke zesdaagse training die je vanuit vele invalshoeken gereed maakt voor de gewenste verandering in je leven! Jouw geluk, daar gaat het om.

Inleiding

In ons leven en onze carrières maken we allemaal periodes mee waarin we verlangen naar verandering. We zijn ooit een pad ingeslagen waarmee we een tijdlang, soms jaren, gelukkig waren. Maar wie kent niet de eerst vage en later steeds sterkere vermoedens dat we een ander pad zouden moeten inslaan. “Ben ik wel goed bezig?” of “Is dit het nou?” zijn vragen die je wakker kunnen houden.

Sommigen vinden zelf oplossingen, bijvoorbeeld in een andere baan of woonomgeving, of – ruimer nog – in een andere invulling van het leven. Velen echter snakken naar inspiratie of een extra impuls om de stap naar verandering daadwerkelijk te zetten. Onze training “Jouw pad naar verandering” kan zo’n inspiratiebron voor je zijn. Met de investering zul je jaren later nog blij zijn.

Voor wie en waarom

Deelnemers aan deze training schrijven individueel in. Ze hebben een goed leven en een goede baan, meestal op leidinggevend niveau. Hun casussen zijn verschillend, maar ze hebben gemeen dat ze snakken naar verandering. Daarvoor zoeken ze inspiratie en steun in de vorm van een gedegen aanpak, die hun op het pad kan brengen naar succesvolle verandering.

Voor deze training wordt ook ingeschreven door leidinggevenden en HR-managers, die vanuit een professionele invalshoek zelf willen leren en ervaren hoe de aanpak van Trail Of Life gebruikt kan worden bij belangrijke veranderingen in de eigen organisatie.

Belofte

Meedoen aan deze training met gelijk- en andersgestemden is sowieso een belevenis. Steun bij het ontrafelen van vage gevoelens en verlangens, weten wat je wel en niet wilt en welke stappen je daarvoor moet zetten, daar gaat het in de eerste plaats om. Inspiratie opdoen en vanuit diverse invalshoeken werken aan zelfkennis en zelfinzicht is de tweede bron waarmee we je helpen de stap naar verandering daadwerkelijk te zetten.
Onze beproefde zes-staps-methodiek naar verandering zul je ook later in je leven graag gebruiken.

Referentie

Richard Bouwmeester

Gedragswetenschapper

Ik heb drs Laurens Schrijvers van Zenden drie jaar geleden leren kennen als consultant bij de Wendingsessies. Dat waren succesvolle korte bijeenkomsten voor kleine groepjes van mensen, die op zoek waren naar een krachtige impuls voor een sluimerende veranderingswens in hun leven. Ik heb er veel aan gehad en er is zelfs een vruchtbare samenwerking uit voortgekomen.

Laurens is een ludiek hartelijk mens.

Facts & figures voor de training

“Jouw pad naar verandering”

Kleine groepen, locatie en tijdsbesteding.

Wij werken met kleine groepen van zes tot twaalf personen.
De training is intens en intensief, maar je kunt ook rekenen op humor en momenten van ontspanning. Wij zorgen ervoor dat de deelnemers zich veilig voelen en er het maximum uithalen.

De training wordt gegeven in Amsterdam.

De training bestrijkt een totaal van ruim drie maanden. Eerst vijf dagen in vijf weken, steeds van 09.30 tot 17.00 uur. Daarna volgt een periode van acht weken zelfwerkzaamheid, met steun van een gekozen subgroep. In deze drie maanden kan er ook gebruik gemaakt worden van individuele coaching door de guides van Trail Of Life. Na deze periode van drie maanden wordt de training inhoudelijk, maar ook feestelijk afgesloten met een terugkomdag.

Investering

De kosten van deze training bedragen 1950,- euro, exclusief BTW, inclusief lunches en verzorging.

Dat bedrag gaat ook nog eens omlaag met 200,- euro voor elke deelnemer die zich via jou aanmeldt.

De belangrijkste investering blijft vanzelfsprekend je eigen inzet en de wil om verder te komen. Je kunt erop rekenen dat wij je daarbij met volle overgave en energie zullen ondersteunen.

Inschrijving, kennismakingsbijeenkomst

Natuurlijk kun je meteen inschrijven voor de eerstvolgende training (bij voldoende belangstelling zijn er vier per jaar). Maar misschien vind je het prettig eerst met de guides van Trail Of Life en potentiële mededeelnemers kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de training.

Intakeafspraak

Maak een afspraak met docent Laurens van Trail of Life om kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de training.

Neem contact op om eerst nader kennis te maken.

Programma

Zie hieronder.

Let op onze tarieven!
Het volgen van trainingen loopt meestal behoorlijk in de papieren. Wetende hoe belangrijk de onderwerpen van onze trainingen kunnen zijn voor het vervolg van je levenspad willen wij niet dat de inschrijvingskosten een belemmering zijn. Daarom kiezen wij ervoor de tarieven laag te houden.

Programma

(Klik op de dagdelen hieronder voor meer informatie)
- Toelichting op het programma en de werkwijze.
- Kennis maken met elkaar en met de zes-staps-methodiek om gewenste verandering succesvol te bereiken.
- Beeld van de eigen veranderervaringen. Wat leer je daarvan?
- Behandeling, uitdieping van de eigen casus, die je van tevoren hebt voorbereid.
- What if, en what if not?
- Afronding en voorbereiding op dag 2.
- Terugblik op en vragen over dag 1
- We staan stil bij de vijf Q’s:
- IQ – Intelligentie Quotiënt
- EQ – Emotionele Intelligentie
- SQ – Spirituele Intelligentie
- CQ – Curiosity Quotiënt of Nieuwsgierigheid quotiënt
- PQ – Passion Quotiënt
- We vergroten je zelfkennis en zelfinzicht door de Q’s onder de loep te nemen en juist die elementen er uit te halen die je met meer succes op het pad van de gewenste verandering zullen brengen. Daarbij zal het vooral gaan om de Curiosity- en Passion Quotient.
- Daarna verkennen we met behulp van het kernkwadranten model van Ir. Daniel Ofman de kwaliteiten èn eigenschappen waarmee je zelf en je sociale omgeving tegemoet treedt.
- We leggen verband met de vijf Q’s en formuleren de uitdaging waaraan je moet werken als grondslag voor je pad naar verandering.
- Afronding en voorbereiding op dag 3.
- Terugblik op en vragen over dag 2.
- Veel van wat we tot nog toe behandelden komt pas daadwerkelijk tot leven tijdens de interactie met anderen èn met jezelf. Daarom introduceren we De Stad van Axen, het interactiemodel van Dr. Ferdinand Cuvelier, dat een scherp beeld zal geven van de sterke en minder sterke kanten van jouw interactie.
- Met oefeningen versterken we je interactieve inzicht en vaardigheid.
- We besteden ook aandacht aan je intrapsychische interactie om de bron te vinden van de mogelijke bevorderaars en belemmeraars bij je verwezenlijking van verandering.
- Terugblik op en vragen over dag 3.
- We zorgen voor een creatieve sessie waarmee je inspiratie en enthousiasme zult opdoen voor je pad naar verandering.
- We verbinden deze bijzondere ervaring met de leerstof van de eerdere dagen.
- Personal Branding: met welke elementen uit deze bijzondere vorm van persoonlijke ontwikkeling kun jij je sterker maken? Niet alleen voor de presentatie tijdens dag 5, maar ook in de toekomst?
- Aan het eind van de dag lichten we het huiswerk toe voor de vijfde dag: je maakt je eigen narratief voor je pad naar de toekomst. Je krijgt van ons een format, maar laat het vooral je eigen verhaal zijn.
- Weinig kan zo’n krachtige bron zijn voor actie als je eigen verhaal. Daar begon je mee aan het begin van de training. Je eindigt er ook mee, maar nu nieuw vormgegeven in een narratief waarin je alle voor jou belangrijke leerelementen en doelen hebt verwerkt. Je staat daarmee voor je mededeelnemers, hen en jezelf mede nemend op je pad naar de gewenste toekomst.
- We ronden de vijfde dag af met de voorbereiding op de aanpak in de komende acht weken en de terugkombijeenkomst twee maanden later. In deze tussenperiode ga je zelfstandig aan de slag met het geleerde en je voornemens. Ook in deze periode sta je er niet alleen voor: je kunt steun vinden bij de subgroepen die we kiezen èn bij de guides van Trail of Life. Daartoe maken we heldere afspraken.
- In deze periode van acht weken gaan alle deelnemers aan de slag met het geleerde èn met de voornemens die zij hebben verwoord in hun narratief.
- Zij zoeken daarvoor steun bij hun subgroep, waarvoor zij eigen afspraken hebben gemaakt.
- De deelnemers kunnen ook een beroep doen op de guides van Trail Of Life die hun graag extra zullen coachen bij hun vorderingen. In dag 5 worden hiervoor afspraken gemaakt.
- De terugkombijeenkomst wordt acht weken na de vijfde dag gepland.
- Beschouw het gerust als een feestje om uw mede deelnemers terug te zien, met wie u zo hard heeft gewerkt aan verandering. Beschouw het ook als een stok achter de deur, want tijdens de terugkombijeenkomst horen we van elkaar hoe het met de verlangde verandering is gegaan. Daartoe krijgt u vooraf ook wat huiswerk.
- Deelnemers krijgen ook de gelegenheid met ons en met elkaar nader in te gaan op kwesties waarbij wat extra reflectie en ondersteuning nodig is.
- Aan het eind van de dag sluiten we feestelijk af, met onze toezegging dat we ook na de training klaar staan voor eventuele extra steun. Daar maken we ook afspraken over.

Intakegesprek

Meld je aan voor een intakegesprek voor de training “Jouw pad naar verandering”.

 • Zesdaagse training en coaching voor particulieren
 • Voor een doorbraak in je verandernood, privé of op het werk
 • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

Het is hard werken in de enige training in Nederland, die je een succesvolle aanpak biedt voor je verander-nood en je echt brengt waar je wilt gaan.

  Direct een vraag stellen?

  Bel met Laurens, één van de Trail of Life guides.
  📱 06-11199841

  Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

  Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

  Bekijk de trainingen

  Andere trainingen en/of coaching van trail of life

  nieuw
  Training

  “Meer invloed als HR-manager”

  • Tweedaagse workshop voor HR-managers en -adviseurs
  • Leer jezelf en je sterke en minder sterke kanten beter kennen en ontdek hoe je je beïnvloedingsmogelijkheden in cruciale casussen groter maakt.
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.
  Training

  “Aanspreken op gedrag met resultaat”

  • Eendaagse training voor particulieren en groepen
  • Gericht op effectieve beïnvloeding, privé of op het werk
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Voor velen de moeilijkste interactie is bij ons te leren: in vier beproefde stappen naar resultaat voor beide partijen.

  Training

  “Effectieve interactie”

  • Tweedaagse training voor particulieren en groepen
  • Gericht op meer succes bij interactie en samenwerken, privé of op het werk
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Krijg een scherp beeld van jouw interactiepatronen en leer hoe je je beïnvloedingsmogelijkheden groter maakt.

  Training

  “Met de goede mindset naar je pensioen”

  • Eendaagse training voor particulieren
  • Helemaal klaar voor de stap naar pensioen
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  De grote verandering in je leven komt er aan. Met deze training zorg je voor de goede mindset!

  Coaching

  “Support bij verandering”

  • Voor individuen en kleine teams

  Er zijn lastige situaties waarover je alleen je coach de diepte wilt laten zien, en om advies wilt vragen.

  samen met trail of life zet jij de route uit op jouw pad naar succesvolle verandering