Trail of life training

Meer invloed als HR-manager

Leer jezelf en je sterke en minder sterke kanten beter kennen en ontdek hoe je je beïnvloedingsmogelijkheden in cruciale casussen groter maakt.

Het mooie werk van de HR-manager speelt zich af in vijf invloedssferen. Ben je tevreden over de invloed die je uitoefent? Wil je meer invloed kunnen uitoefenen?

Eerst een positieschets, en waar je tegenaan kunt lopen.

De positie van een HR-manager binnen een organisatie is van cruciaal belang, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. HR-managers hebben interactie met verschillende delen van de organisatie en hebben een unieke positie die hen in staat stelt om een brug te slaan tussen het management en de werknemers. Hieronder bespreek ik de positie van een HR-manager ten opzichte van andere delen van een organisatie en de problemen die daar kunnen spelen.

 1. Management: HR-managers werken nauw samen met het managementteam van een organisatie. Ze adviseren en ondersteunen het management bij het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, werving en selectie, training en ontwikkeling, beloning en prestatiebeheer. Soms kan er spanning ontstaan tussen de HR-manager en het management als er meningsverschillen zijn over de te volgen strategieën of prioriteiten.
 2. Medewerkers: HR-managers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers binnen een organisatie. Ze handhaven de personeelsregels, behandelen klachten en conflicten, en zorgen ervoor dat de werkomgeving veilig en inclusief is. Er kan een kloof ontstaan tussen de HR-manager en de werknemers als er een gebrek aan vertrouwen is of als medewerkers het gevoel hebben dat hun belangen niet worden behartigd.
 3. Afdelingsmanagers: HR-managers werken samen met afdelingsmanagers om te zorgen voor een effectieve personeelsbezetting en teamontwikkeling. Ze ondersteunen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, het plannen van trainingen en het oplossen van personeelsgerelateerde problemen. Conflicten kunnen ontstaan als er verschillende verwachtingen zijn tussen de afdelingsmanagers en de HR-manager, bijvoorbeeld over het prioriteren van middelen of het interpreteren van arbeidsregelgeving.
 4. Juridische en regelgevende instanties: HR-managers moeten op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsverhoudingen, gelijke kansen en veiligheid op de werkplek. Ze moeten ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en eventuele juridische risico’s minimaliseren.Problemen kunnen ontstaan wanneer er wijzigingen zijn in wetgeving of wanneer er interpretatieverschillen zijn met betrekking tot de naleving van de regelgeving.
 5. Externe stakeholders: HR-managers hebben vaak te maken met externe stakeholders, zoals vakbonden, recruitmentbureaus, opleidingsaanbieders en HR-adviseurs. Ze onderhouden relaties met deze partijen en werken samen om de behoeften van de organisatie op het gebied van HR te vervullen. Uitdagingen kunnen ontstaan wanneer er conflicten zijn tussen de belangen van verschillende stakeholders of wanneer er spanning is tussen de HR-manager en externe partners.

Over het algemeen kunnen problemen ontstaan in de positie van een HR-manager als gevolg van een gebrek aan communicatie, conflicterende belangen, onduidelijke verantwoordelijkheden, weerstand tegen verandering of een gebrek aan middelen om de HR-functie effectief uit te voeren. Een succesvolle HR-manager moet in staat zijn om deze uitdagingen aan te pakken door een goede communicatie te bevorderen, samen te werken met verschillende belanghebbenden en een strategische benadering te hanteren om de doelstellingen van zowel de organisatie als de medewerkers te ondersteunen. In alle gevallen gaat het om succesvol invloed uitoefenen.

In deze workshop vormt een door jou ingebrachte casus het veld waarbinnen we jouw invloedsuitoefening onder de loupe nemen. Met steun van de docent en je mededeelnemers ga je ook meteen praktisch aan de slag. Oefening baart immers kunst.

Dus:

 • Kort en krachtig

 • Tegelijkertijd indringend en beklijvend

 • Interactie- en beïnvloedingsleer als theoretische basis

 • Toegespitst op leerstof uit een persoonlijke casus

 • Kritisch meedenken van vakgenoten levert meerwaarde

Facts & figures voor de training

Meer invloed als HR-manager

“Meer invloed als HR-manager”

Twee dagen van 09.30 tot 17.00 uur, verdeeld over drie weken.
Om het maximum uit de casusbehandeling te halen werken we met kleine groepen tot zes personen. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam. De trainingen zijn intens en intensief, maar je kunt ook rekenen op humor en momenten van ontspanning. Wij zorgen ervoor dat je je veilig voelt en er het maximum uit haalt.

Investering

De kosten van de training zijn 700,- euro per persoon exclusief BTW.
Dat bedrag gaat ook nog eens omlaag met 100,- euro voor elke deelnemer die zich via jou aanmeldt. Voor teams berekenen wij aparte prijzen.
De belangrijkste investering blijft vanzelfsprekend je eigen inzet en de wil om verder te komen. Je kunt erop rekenen dat wij je daarbij met volle overgave en energie zullen ondersteunen.

Inschrijving en voorbereiding

Je kunt je voor de interactietraining inschrijven via het formulier verderop in deze pagina. Na de bevestiging ontvang je digitaal materiaal waarmee je je kunt voorbereiden, plus informatie over de plaats van samenkomst.

Intakeafspraak

Maak een afspraak met docent Laurens van Trail of Life om kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de training.

Neem contact op om eerst nader kennis te maken.

Let op onze tarieven!
Het volgen van trainingen loopt meestal behoorlijk in de papieren. Wetende hoe belangrijk de onderwerpen van onze trainingen kunnen zijn voor het vervolg van je levenspad willen wij niet dat de inschrijvingskosten een belemmering zijn. Daarom kiezen wij ervoor de tarieven laag te houden.

Programma

(Klik op de dagdelen hieronder voor meer informatie)
We beginnen met een korte kennismaking waarin je wordt uitgenodigd je zelfbeeld te schetsen op het vlak van interactie en beïnvloeding.
Daarna introduceren we het basismodel, gebaseerd op de Interactiecirkel van Cuvelier (zie bij het Basismodel). We doorgronden de verschillende houdingen en het effect daarvan. We oefenen om ons de houdingen eigen te maken. We besteden ook de nodige aandacht aan ons gebruik van de communicatiekanalen en de duidelijkheid van de boodschap die we over willen brengen.

Vervolgens brengen we onze eigen interactiecirkel in kaart en ontdekken onze sterke en minder sterke houdingen. Welke patronen in onze interactie met anderen zijn minder effectief en hoe kunnen we onze beïnvloeding effectiever maken? Ook hier zorgen we voor een mix van theorie en praktische oefeningen.

We besteden ook aandacht aan de Intrapsychische Interactie. Dat is voor velen indringend, maar ook een eyeopener. Het leert ons met welke bevorderaars en belemmeraars we rekening moeten houden voor succesvolle beïnvloeding en verandering.

Ter afsluiting bereiden we ons voor op de casus die je tijdens de tweede dag wilt inbrengen. Die werk je thuis of op het werk uit. Je casus verzend je naar de docent en naar je mede deelnemers, ter voorbereiding op de behandeling tijdens de tweede dag.
De tweede dag staat helemaal in het teken van de behandeling van ieders casus. Met onze gezamenlijke know how diepen we de casus uit. Het basismodel van interactie en beïnvloeding is daarbij een beproefd en handzaam kader. Maar we geven zelf richting aan de behandeling: jij weet immers als geen ander wat de essenties zijn. Voor elke casusbehandeling rekenen we gemiddeld op een uur.

Aan het einde van de dag kijken we terug op de resultaten en bespreken we eventuele vervolgacties. Die kunnen gaan in de richting van buddy afspraken, maar ook over vervolg acties voor de groep als geheel, met steun van Trail of Life.

Intakegesprek

Meld je aan voor een intakegesprek voor de training Meer invloed als HR-manager.

 • Tweedaagse workshop voor HR-managers en -adviseurs
 • Leer jezelf en je sterke en minder sterke kanten beter kennen en ontdek hoe je je beïnvloedingsmogelijkheden in cruciale casussen groter maakt.
 • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Direct een vraag stellen?

  Bel met Laurens, één van de Trail of Life guides.
  📱 06-11199841

  Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

  Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

  Bekijk de trainingen

  Andere trainingen en/of coaching van trail of life

  Training

  “Aanspreken op gedrag met resultaat”

  • Eendaagse training voor particulieren en groepen
  • Gericht op effectieve beïnvloeding, privé of op het werk
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Voor velen de moeilijkste interactie is bij ons te leren: in vier beproefde stappen naar resultaat voor beide partijen.

  Training

  “Effectieve interactie”

  • Tweedaagse training voor particulieren en groepen
  • Gericht op meer succes bij interactie en samenwerken, privé of op het werk
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Krijg een scherp beeld van jouw interactiepatronen en leer hoe je je beïnvloedingsmogelijkheden groter maakt.

  Training

  “Jouw pad naar verandering”

  • Zesdaagse training en coaching voor particulieren
  • Voor een doorbraak in je verandernood, privé of op het werk
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  Het is hard werken in de enige training in Nederland, die je een succesvolle aanpak biedt voor je verander-nood en je echt brengt waar je wilt gaan.

  Training

  “Met de goede mindset naar je pensioen”

  • Eendaagse training voor particulieren
  • Helemaal klaar voor de stap naar pensioen
  • De trainingen kunnen nu ook gevolgd worden door small groups en op 1-op-1 basis.

  De grote verandering in je leven komt er aan. Met deze training zorg je voor de goede mindset!

  Coaching

  “Support bij verandering”

  • Voor individuen en kleine teams

  Er zijn lastige situaties waarover je alleen je coach de diepte wilt laten zien, en om advies wilt vragen.

  samen met trail of life zet jij de route uit op jouw pad naar succesvolle verandering