Keti Koti
Interactie en beïnvloeding, Persoonlijke ontwikkeling
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

Keti Koti 2023 een kleurrijk feest vol interactie - Deel 1

Toen het gejuich losbarstte na de excuses van koning Willem Alexander had ik – laat ik het gewoon toegeven – als velen vochtige ogen.

Daar was ik niet verbaasd over. Als kind al was ik na de oorlog omringd door geëmotioneerde ouders en familieleden, die opstonden en een traantje plengden als op de radio het Wilhelmus klonk. De emoties kon ik verbinden met het verdriet over het verloren paradijs dat Nederlands Indië voor hen was geweest. En met de positie die zij daar met trots en overtuiging hadden ingenomen: wij waren dan wel gekleurd, maar gedroegen ons Nederlandser dan de echte Nederlanders. Over hoe er in de familie terug werd gekeken naar het koloniale verleden heb ik eerder geschreven (zie blog “Mijn eigen koloniale verleden ook uit te zetten op de interactiekaart?”).

 

Excuses of geen excuses van de koning?

Na de mooie excuustoespraak van premier Rutte waren de verwachtingen hooggespannen: zou ook de koning zijn excuses aanbieden? Wel, meer dan dat. In een prachtige toespraak – waarover meer in deel 2 van dit blog – vroeg de koning zelfs om vergiffenis voor de rol van zijn voorouders. De reacties waren meer dan positief. Het maakte de feestvreugde compleet.

Dat was duidelijk te merken op het Museumplein. Zelden zo’n blije en kleurrijke menigte bijeen gezien. Zowel dames als heren hadden zich prachtig uitgedost. Nog een bijzondere ervaring: de menigte was voor het grootste deel gekleurd: Van geel tot zwart, de witten waren duidelijk een minderheid.

Het deed mij denken aan de Amsterdamse Gay Games van 25 jaar geleden. Daar werd deze dagen in diverse kranten op terug gekeken. Wie ik er ook over spreek, het historische feit dat gays die dagen een kleurrijke meerderheid vormden in de Amsterdamse binnenstad was reden voor feestvreugde en veel emoties. Ook toen had ik bij de opening in de net gebouwde Amsterdamse Arena vochtige ogen.

 


 

In deel 2 van dit blog ga ik in op de kunst van het spreken in het openbaar en vooral op het belang van nonverbalen voor het effect van interactie.

Voor diegenen die zich willen verdiepen in de interactiecirkel van Cuvelier – zie TOL-Het-Basismodel-van-Interactie-v2.pdf (trailoflife.nl)    gebruik ik in deel 3 voorbeelden uit dit geslaagde Keti Koti feest.

 


 

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen