Pixabay afbeelding bij blog interactie op landen niveau
Interactie en beïnvloeding
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

Interactie op landen niveau? Goed om te oefenen!

Het gebeurde al in één van zijn eerste colleges. Nand Cuvelier had de basis van zijn interactiemodel uitgelegd. Zie TOL-Het-Basismodel-van-Interactie-v2.pdf (trailoflife.nl).  In workshops moesten we er nog mee gaan oefenen. De vraag die door een medestudent werd gesteld hield ook mij bezig: zou je het model ook kunnen gebruiken om interactie op grotere schaal te kunnen duiden? Dus niet alleen tussen twee mensen, maar bijvoorbeeld op landen-niveau?

Zeker, zei Nand, zelfs op wereldschaal. Kijk maar naar continenten, hoe verhouden die zich tot elkaar? Maar, voegde hij eraan toe, probeer wat je daarvan leert vooral weer terug te brengen tot wat daarvan voor jou nuttig is op persoonsniveau! Daar moet je het immers vooral van hebben.

Situatie in de wereld

Er speelt op dit moment zoveel op de wereld, dichtbij en verder af, dat je je hersens er op kunt laten kraken, wat interactie betreft. Neem nou de NATO. Dat is een samenwerkingsverband, 75 jaar geleden opgericht door een twaalftal landen die beloofden elkaars veiligheid te ondersteunen. Vertaald naar het interactiemodel zeiden deze landen “ja” tegen elkaar, dat zit bij “nemen”. Intussen hebben 21 andere landen ook dat ja-woord uitgesproken. Maar er zit nu één land tussen dat in dit landen-verband een notoire neen-zegger is (dat zit in het model bij “afweren/weerstaan”. Je weet ongetwijfeld meteen dat het om Hongarije gaat. Viktor Orban kiest ontegenzeggelijk bewust voor deze houding, in de overtuiging daarmee zijn eigen belangen het best te dienen. Algemeen erkende oliemannetjes als Rutte (ik zeg dat met veel respect) worden ingezet om de plooien glad te strijken.

Wat leer je hiervan op persoonsniveau? Hoe ga je zelf met geven en nemen om? En met dwarsliggers op je pad?

Laten we daar in een vervolg op doorgaan.

Of neem contact op als je een ander voorbeeld hebt waar je graag op in wilt gaan!

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen