wikken en wegen tijdens de formatie
Interactie en beïnvloeding
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

Twijfelen? Prima, maar toch zeker niet te lang!

Dit is precies de boodschap die nu luid te horen is bij de formatie. Met name richting Pieter Omtzigt. Onderliggend is de boodschap: hij is een prima criticaster, maar voor besturen heb je vooral daadkracht nodig… Politiek gaat als altijd gepaard met min of meer subtiele (dis-) kwalificaties. 

 

Wikken en wegen

Als je twijfelen vervangt door wikken en wegen klinkt het al wat beter. Verschillende kanten meenemen in je besluitvorming, voor die benadering stemmen velen op een partij als D66. Maar velen ook niet. Die lijken zich prettiger te voelen bij eendimensionale zienswijzen, liefst weergegeven in niet mis te verstane uitspraken ook al zijn die kwetsend voor anderen.

 

De interactie lessen van Cuvelier

Cuvelier heeft zes houdingen beschreven waarmee je een andere persoon of een kwestie kunt benaderen. Eerste les: alle houdingen zijn goed, maak vooral een keuze: wat wil je overbrengen? Tweede les: hoe duidelijker je je keuze laat zien, hoe sterker het effect van je interactie zal zijn. Derde les: kom niet op de wal. Dat is de buitencirkel, waarin je doorschiet in je houding en bijna nooit bereikt wat je voor ogen had. Zie het basismodel van Interactie.

 

Twijfelen op de interactiecirkel van Cuvelier

Weifelen, twijfelen vind je onderaan de interactiecirkel, bij Ondergaan en Lossen, keurig tussen de ja-houding van Nemen en de neen-houding van Afweren en Weerstaan. Vertaling: als je in die onder-houding gaat staan ben je nog niet klaar om ja of nee te zeggen. Dan is het dus een prima keuze, niet meer of minder goed dan de vijf andere houdingen waaruit je kunt kiezen. Toch is onze ervaring dat velen in onze trainingen erbij gebaat zijn juist deze onder-houding wat meer te oefenen: kortgezegd kan het voor hen een zegen zijn meer te leren loslaten.

 

Pieter Omtzigt en de wal van Lossen

De derde les was: kom niet op de wal. Dat geldt ook voor de onder-houding van Lossen. Als je nog geen ja of nee kunt zeggen, prima dat je twijfelt, maar schiet er niet in door, blijf er niet in hangen. Zullen we de houding van Pieter Omtzigt nog een keer als voorbeeld gebruiken? Ja, voor zijn proces van wikken en wegen neemt hij veel tijd, soms zit hij tegen de wal aan. Maar hij blijft trouw aan zijn principiële standpunten en komt daar duidelijk mee naar voren. Spreekt hieruit mijn waardering voor hem en voor het belang van betrouwbaarheid en integriteit in de politiek? Vast en zeker, en dat is precies waar het in de interactie omgaat: de samenhang van zenden en ontvangen!

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen