Groepsfoto 3
Veranderen
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

Quiet Quitting, een nieuwe trend, maar niet helemaal nieuw

Ik schrok. Toen ik deze term in de titel van een Parool artikel las wist ik toch niet wat de term betekende. En het bleek nota bene een nieuwe trend te zijn! Ik begon te gissen: stilletjes er vandoor gaan? Of misschien: zelf verkozen demotie? Verder lezend bleek ik er niet heel erg naast te zitten, maar vooral als trend vond ik Quiet Quitting interessant. Met name omdat het een veranderingstendens betreft die van betekenis is voor het werk van Trail of Life.

Wat is Quiet Quitting nou eigenlijk?

Quiet Quitting wordt wel geplaatst tegenover The Great Resignation. Met die laatste term wordt verwezen naar de massale zelfverkozen ontslagnames in een aantal sectoren in het voorjaar van 2021, de doorbraak van de covid pandemie.

The Great Resignation is aldus direct te koppelen aan een ingrijpende maar tijdelijke maatschappelijke situatie, die echter permanente gevolgen heeft voor met name sectoren als de zorg en de dienstverlening. Vanwege de stress en uitzichtloosheid in die sectoren zegden mensen hun baan op, om niet meer terug te keren. Nu nog kost het enorme moeite de mensen terug te halen of nieuwe mensen te vinden om de gaten op te vullen. Quiet Quiting wordt juist niet gezien als iets tijdelijks, maar zelfs als onderdeel van een bredere, doorgaande beweging in de (westerse) maatschappij.

In mijn woorden

Laat ik Quiet Quitting in eigen woorden duiden. Je kunt het zien als een breuk met een trend die in de zestiger jaren is ontstaan. Als gevolg van maatschappelijke tegenkrachten moest het kapitalisme zichzelf opnieuw uitvinden om werknemers tot meer dan primair te verwachten prestaties te verleiden. Het dominante verhaal werd dat werk je passie moet zijn, en dat je werk de meest logische, en zelfs enige plek is waar we onszelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Denk ook aan de piramide van Maslov.

Ik ben een schoolvoorbeeld van dit denken. Er zijn jaren dat ik – als single – zo hard en met zoveel plezier werkte, dat mijn naasten zeiden: jij bent gewoon met je werk getrouwd. Terugkijkend mag ik dat als een waarschuwing beschouwen: waar haal jij eigenlijk je geluk vandaan?

In een volgende bijdrage zal ik Quiet Quitting bekijken vanuit veranderingsperspectief.

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen