foto bij blogg Keti Koti deel 2
Interactie en beïnvloeding
Auteur: Laurens Schrijvers van Zenden

Keti Koti 2023 - Deel 2: het belang van beheerste nonverbalen

Trail of Life wil mensen ondersteunen bij het vergroten van hun beïnvloedingskracht. Daartoe gebruiken we het basismodel van interactie van Cuvelier – zie TOL-Het-Basismodel-van-Interactie-v2.pdf (trailoflife.nl).

Voor het effect van onze interactie met anderen speelt ook een rol hoe we – in samenhang – gebruik maken van verbalen, nonverbalen en vocalen. Bij verbalen moeten we denken aan de inzet van het gesproken woord, aan de tekst die we uitspreken. Bij nonverbalen aan ons fysieke gedrag, aan onze lichaamshouding. En bij vocalen aan het gebruik van onze stemmogelijkheden. Weinigen weten dat een goed gebruik van onze nonverbalen voor een groot deel bepaalt hoeveel effect we sorteren. Soms kunnen we de invloed zelfs vergroten door nonverbalen weg te laten.

Geslaagde toespraak koning Willem Alexander

Hier moest ik aan denken bij de toespraak die koning Willem Alexander uitsprak tijdens de geslaagde viering van Keti Koti. Dat was een zeer geslaagde toespraak, getuige de emoties en het gejuich van het toegestroomde publiek. Het verbaasde me niet dat reporters zich afvroegen wie de tekst voor hem had geschreven. Wel tot mijn verrassing noemde een reporter hem zelfs een begenadigd spreker. Zover zou ik nog niet willen gaan, maar één ding is zeker: de koning stijgt boven zichzelf uit als hij persoonlijk mag zijn, niet gehinderd door een straffe tekst die hij namens de regering moet uitspreken. Denk maar aan zijn 4 mei toespraak tijdens één van de coronajaren. Op een verder compleet lege Dam leverde hij met een zeer persoonlijke toespraak zijn beste speech prestatie tot dusverre.

Nog een interessant punt: bij beide toespraken stond de koning achter een katheder. Zijn tekst was goed (verbalen), evenzo het gebruik van zijn stemmogelijkheden (vocalen). En… door achter een katheder te staan werden we niet afgeleid door zijn vaak wat houterige nonverbalen. Kijk er een volgende keer nog maar eens goed naar: als de koning niet achter een katheder staat zie je hoe onhandig hij omgaat met zijn handen. Net alsof hij met die handen zijn uitgesproken woorden kracht wil bij zetten. Dat is prima, maar bij verkeerd gebruik leid het je af van de tekst.

Minister Hoekstra

Er is heel veel aandacht besteed aan de nonverbalen van ex-president Trump. Zeer vermakelijk, als de teksten die deze man uitsprak (en uitspreekt) niet zo abject waren (en zijn). Je begrijpt: ik ben geen fan van Trump. Maar we hebben in eigen land nog een man, die door een ander gebruik van nonverbalen meer zou kunnen overtuigen. Minister Hoekstra, je ziet hem hier op de foto (bron: NRC) staan. Let er maar eens op als hij een moeilijk onderwerp moet toelichten. Hij gebruikt dan niet zoals Willem Alexander zijn handen om zijn woorden kracht bij te zetten, maar zijn hoofd. Daarmee knikt hij van ja, geloof me maar. Bekend verschijnsel. Maar als je het voortdurend doet, zoals de minister, werkt het averechts bij het gehoor. Dat wordt of afgeleid door al dat knikken, of – erger nog – gelooft zijn woorden nog minder.

Kortom, let op je nonverbalen en zet die beheerst in. Oefening baart kunst. Onze training “Effectieve Interactie” biedt daar ruimte voor. Zie  Effectieve interactie (trailoflife.nl).

 

Hoofdfoto bij dit artikel: vnexplorer.net

Over Trail of Life

Trail Of Life ondersteunt je bij het uitstippelen van je route voor Veranderen als voor Interactie en Beïnvloeding. Wil je meer van en over ons weten, neem dan contact op voor de mogelijkheden van 1-op1-, small group- en groepstrainingen.
Je kunt ook direct bellen naar Laurens: 06-1119841.

Heel veel veranderingen in ons leven, zowel klein als groot, bereiken we door eigen inspanning.

Trail Of Life ondersteunt je in jouw concrete stap naar verandering. We hebben diverse trainingen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen.

Bekijk de trainingen